Home NFT game - Play to EarnAIRDROPExpired Tổng hợp kèo giá trị cao / Summary of high value Airdrop

Tổng hợp kèo giá trị cao / Summary of high value Airdrop

by Coin86
34 views

1. SolanaSwap = 500 Million SOLSWAP (~$25)
– Link tham gia/Airdrop bot: https://t.me/SolanaSwapBot?start=1608553799
– Chi tiết kèo/Detail: https://t.me/coin86airdrop/237
– End: October 10, 2021

2. Moonkart 50 USD +
– Link tham gia/Airdrop bot: https://t.me/MoonkartAirdropBot?start=1608553799
– Chi tiết kèo/Detail: https://t.me/coin86airdrop/260
– Distribution date: November 1, 2021

3. Grand Time Airdrop 500 GRAND (~55$)
– Chi tiết kèo/Detail: https://t.me/coin86airdrop/242
– End: 08/10/2021

4. TapMePet Airdrop 18 USD +
– Link tham gia/Airdrop bot: https://t.me/PetTapmeAirdropbot?start=r00882649970
– Chi tiết kèo/Detail: https://t.me/coin86airdrop/261
– End: 8th October 2021

5. Olympic Doge: 100 + Million Olympic Doge
– Link tham gia/Airdrop bot: https://t.me/OlympicDogeBot?start=r00882649970
– Chi tiết kèo/Detail: https://t.me/coin86airdrop/259
– End on October 14, 2021

6. Future Gold Airdrop R2: 500 FGD ~50$
– Link tham gia/Airdrop bot: https://t.me/Future_Gold_Airdrop_round_2_bot?start=r00882649970
– Chi tiết kèo/Detail: https://t.me/coin86airdrop/255
– End: 25/10/2021

7. Streamlink 100 STLK (~$20)
– Link tham gia/Airdrop bot: https://t.me/streamlinkairdrop_bot
– Chi tiết kèo/Detail: https://t.me/coin86airdrop/253
– End: October 6, 2021

8. X Wallet 1.000.000 XWL (~$10)
– Link tham gia/Airdrop bot: https://t.me/xwalletairdropbot?start=r00882649970
– Chi tiết kèo/Detail: https://t.me/coin86airdrop/252
– End: October 25, 2021

9. SweetWorld 20 $CANDY ~10$
– Link tham gia/Airdrop bot: https://t.me/sweetworldairdropbot?start=r00882649970
– Chi tiết kèo/Detail: https://t.me/coin86airdrop/250
– End: 14/10/2021

10. Macho Man Up to 5 Million MAN (~$10)
– Link tham gia/Airdrop bot: https://t.me/MachoManAirdropBot?start=1608553799
– Chi tiết kèo/Detail: https://t.me/coin86airdrop/245
– End: November 5, 2021.

11. MarsRise 2nd Round = Up to $25 worth of MARSRISE
– Link tham gia/Airdrop bot: https://t.me/MarsRisew2ndRoundAirdropBot?start=1608553799
– Chi tiết kèo/Detail: https://t.me/coin86airdrop/238
– Distribution date: November 30, 2021.

12. FlokiWrestler 10 USD +
– Link tham gia/Airdrop bot: https://t.me/FlokiWrestlerAirdropBot?start=1608553799
– Chi tiết kèo/Detail: https://t.me/coin86airdrop/263

Có thể bạn quan tâm:   New airdrop: BullionFX (BULL) Cùng chia nhau $5,000 worth of BULL

—————–Coin86 Info Social—————–

Follow và tham gia các nhóm, channel của Coin86 dưới đây:

Related Posts