Home Kiến Thức CoinCác Dự án Coin ChainBridge là gì? Tìm hiểu về ChainBridge protocol của Polkadot là gì?

ChainBridge là gì? Tìm hiểu về ChainBridge protocol của Polkadot là gì?

by Coin86

Chainbridge là gì?

ChainBridge là một cầu nối blockchain đa hướng mô-đun để cho phép chuyển dữ liệu và giá trị giữa bất kỳ blockchain nào. Tương lai của công nghệ blockchain là cho phép tất cả các mạng chính tương tác với nhau và có thể chia sẻ giá trị và thông tin.  ChainBridge đang biến tầm nhìn này thành hiện thực. 

Phương thức hoạt động của Chainbridge là gì?

Ở cấp độ cao, ChainBridge là một giao thức truyền thông điệp (message passing protocol).  Các sự kiện trên chuỗi nguồn được sử dụng để tạo một thông báo (message) sau đó được gửi đến chuỗi đích.  Nó được định nghĩa bằng khái niệm Listener (Trình xử lý ) và Writer (Người viết). Listener để trích xuất các sự kiện từ một chuỗi và xây dựng một message, trong khi đó Writer để diễn giải các thông điệp và gửi các giao dịch đến một chuỗi.
ChainBridge là gì? Tìm hiểu về ChainBridge protocol của Polkadot là gì?
Cấu trúc của một Chain bridge như sau:

 • Listener: trích xuất các sự kiện từ một chuỗi nguồn và xây dựng một thông báo (message)
 • Router: Bộ định tuyến chuyển message từ Listener đến Writer
 • Writer: diễn giải thông điệp và gửi các giao dịch đến chuỗi đích

ChainBridge là gì? Tìm hiểu về ChainBridge protocol của Polkadot là gì?
ChainBridge hiện dựa vào những người chuyển tiếp (Relayer) đáng tin cậy để thực hiện những vai trò này.  Tuy nhiên, nó có một cơ chế ngăn bất kỳ người chuyển tiếp cá nhân nào lạm dụng quyền lực của họ và xử lý sai quỹ.  Ở cấp độ cao, những người chuyển tiếp tạo ra các đề xuất trong chuỗi mục tiêu để những người chuyển tiếp khác phê duyệt.  Bỏ phiếu phê duyệt cũng diễn ra trong chuỗi mục tiêu và mỗi đề xuất chỉ được thực hiện sau khi đáp ứng một ngưỡng biểu quyết nhất định.
Ở cả hai bên của Bridge, có một tập hợp các hợp đồng thông minh, trong đó mỗi hợp đồng có một chức năng cụ thể:

 • Bridge Contract: người dùng và người chuyển tiếp tương tác với hợp đồng này.  Nó ủy quyền cho các hợp đồng xử lý để gửi tiền, bắt đầu giao dịch trên chuỗi nguồn và thực thi các đề xuất trên chuỗi mục tiêu.
 • Handler contracts: xác thực các tham số do người dùng cung cấp, tạo bản ghi tiền gửi / thực hiện.
 • Target contract: tên đề xuất, đây là hợp đồng mà chúng tôi sẽ tương tác với mỗi bên của cây cầu.

Quy trình làm việc chung của ChainBridge

Quy trình làm việc chung (từ Chuỗi A đến Chuỗi B) như sau:

 • Người dùng bắt đầu giao dịch bằng hàm ký quỹ deposit() trong bridge contract của Chuỗi A. Tại đây, người dùng cần nhập chuỗi mục tiêu, resource ID và calldata (định nghĩa sau biểu đồ).  Sau một vài lần kiểm tra, hàm ký quỹ  deposit của hợp đồng xử lý được gọi, hàm này thực hiện lệnh gọi tương ứng của hợp đồng đích.
 • Sau khi chức năng của hợp đồng mục tiêu trong Chuỗi A được thực thi, một sự kiện Deposit được phát ra bởi bridge contract, giữ dữ liệu cần thiết để thực hiện trong Chuỗi B. Đây được gọi là một đề xuất.  Mỗi đề xuất có thể có năm trạng thái (không hoạt động, đang hoạt động, đã thông qua, thực thi và bị hủy).
 • Relayers luôn lắng nghe ở cả hai phía của chuỗi.  Sau khi người tiếp sức chọn sự kiện, anh ta bắt đầu bỏ phiếu cho đề xuất, điều này xảy ra trên hợp đồng cầu nối trong Chuỗi B. Điều này đặt trạng thái của đề xuất từ ​​không hoạt động sang hoạt động.
 • Relayers phải bỏ phiếu cho đề xuất.  Mỗi khi Relayer bỏ phiếu, một sự kiện được phát ra bởi hợp đồng cầu nối cập nhật trạng thái của nó.  Sau khi đạt đến một ngưỡng, trạng thái sẽ thay đổi từ hoạt động thành đã vượt qua. Người chuyển tiếp sau đó thực hiện đề xuất trên Chuỗi B thông qua hợp đồng cầu nối.
 • Sau một vài lần kiểm tra, the bridge thực hiện đề xuất trong hợp đồng mục tiêu thông qua hợp đồng xử lý trên Chuỗi B. Một sự kiện khác được phát ra để cập nhật trạng thái đề xuất từ ​​được chuyển sang được thực hiện.

 

Có thể bạn quang tâm!?  Plasm Network (PLM) là gì? Tìm hiểu về nền tảng Plasm Network và token PLM
ChainBridge là gì? Tìm hiểu về ChainBridge protocol của Polkadot là gì?
Quy trình hoạt động của Chainbridge

Hai hợp đồng mục tiêu (Target Contract) ở mỗi bên của Bridge được liên kết bằng cách thực hiện một loạt các đăng ký trong hợp đồng xử lý tương ứng thông qua Bridge Cotract.  Những đăng ký này hiện chỉ có thể được thực hiện bởi quản trị viên hợp đồng cầu nối.

Tổng kết

ChainBridge là chuỗi bất khả tri và cuối cùng có thể được mở rộng cho bất kỳ mạng blockchain nào.  Cung cấp khả năng chuyển dữ liệu tùy ý từ blockchain này sang blockchain khác. Một Relayer chạy phần mềm software giám sát các blockchain khác nhau và ký các giao dịch để thực hiện việc chuyển dữ liệu giữa các blockchains.. Coin86 không chịu trách nhiệm với bất kỳ rủi ro trực tiếp và gián tiếp nào. Chúc các bạn thành công! 

Related Posts

Leave a Comment